Riolering en sanitair

De term sanitair is afgeleid van het Latijnse “sanitas”, dat gezondheid betekent. Om de hygiëne en daarmee de gezondheid te bevorderen, wordt schoon drinkwater aangeboden en worden afvalstoffen afgevoerd.

Sanitaire installaties worden steeds complexer als gevolg van nieuwe montagetechnieken, nieuwe materialen, duurzaam bouwen en andere ontwikkelingen. Ook de eisen vanuit de overheid worden steeds strenger.

Op het gebied van sanitaire installaties houdt ICD Techniek zich bezig met het installeren van nieuwe systemen. Ook het renoveren van bestaande (probleem)installaties komt regelmatig voor.

Daarnaast verrichten wij alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van service & onderhoud aan de sanitaire installaties. Op het gebied van sanitaire installaties levert ICD Techniek de volgende productgroepen:

  • Tapwater installaties
  • Warmtapwatervoorzieningen
  • Drukverhoginginstallaties & waterontharders
  • Sanitair
  • Woningaanpassingen MIVA, klik hier voor uitgebreide informatie
  • Gasinstallaties
  • Rioleringinstallaties
  • Installaties voor hemelwaterafvoer

Neem contact met ons op.