Ventilatie

Omdat wij dagelijks de lucht binnenshuis flink ‘vervuilen’ door het koken, douchen, roken of het stoken van de open haard is ventileren noodzakelijkMechanische afzuiging

De meest eenvoudige manier van ventileren is het afvoeren van vervuilde lucht middels een mechanische afzuiginstallatie. De noodzakeljke verse buitenlucht wordt op een bouwkundige wijze toegevoerd. Het is qua aanschaf de meest goedkope manier echter energetisch gezien de meest dure. U voert de warme binnenlucht namelijk direct naar buiten af. Om die warmte in de binnenlucht toch te benutten wordt steeds vaker gekozen voorwarmtepompboilers of in nieuwbouwwoningen voor systemen met gebalanceerde ventilatie (de hoeveelheid luchtdie wordt afgevoerd wordt ook toegevoerd) met warmteterugwinning.


Ventilatie met warmteterugwinning 

Het verwarmen van ventilatielucht die van buiten afkomstig is, kost veel energie.Bij gebalanceerde ventilatie (mechanische luchttoevoer en mechanische luchtafvoer) worden de toevoer en afvoer van ventilatielucht op mechanische wijze met elkaar in evenwicht gebracht, waardoor een ´luchtdichte´ woning of gebouw voldoende geventileerd wordt. De warmte in de afvoerlucht wordt benut door middel van een warmtewisselaar in dewarmteterugwin (wtw) unit. Gebalanceerde ventilatie met wtw is toepasbaar in combinatie met elke vorm van ruimteverwarming. De meeste units met warmteterugwinning behalen rendementen van ± 95%. Gebalanceerde ventilatiesystemen komen we veelal in nieuwbouwsituaties tegen. Door de grote kanaaldiameters is het systeem in bestaande situaties vaak niet te realiseren. ICD Techniek heeft reeds velenieuwbouwwoningen voorzien van een systeem met gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning.

ICD Techniek is u graag van dienst in het maken van een juiste keuze voor de aanschaf van een ventilatiesysteem.

Neem contact met ons op.